کمیته بیماری های خاص استان

کمیته بیماری های خاص استان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات بیماران خاص استان برگزار شد

ابتدا مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ضمن خوشامدگویی به اعضاء حاضر در جلسه،به تبیین دستور کار جلسه پرداخته و با اشاره اجمالی به مسائل و مشکلات بیماران خاص خواستار انعکاس به موقع مسائل و مشکلات بیماران توسط انجمن ها به کمیته بیماری های خاص بمنظور بررسی ، پیگیری و رفع مشکل شدند ...
.
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۵
علی برآهویی |