کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده مورخ 98/8/29

معاون سیاسی و اجتماعی: برای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی جدید می بایست به صورت ویژه به مولفه و ابعاد آن پرداخته شود.

دکتر زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی عنوان نمودند خشونت یک آسیب اجتماعی است که گریبانگیر سلامت و امنیت استان و کشور می باشد...
.

 

کارگروه اجتماعی و فرهنگی سلامت زنان و خانواده راس ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 98/8/29با دستور کار برگزار گردید:

  • بررسی موضوع کشوری شیوع ناباروری در استان با هدف هماهنگی های بین بخشی
  • طرح موضوع خشونت در استان با هدف هماهنگی های بین بخشی
  •  بررسی موضوع سوء تغذیه در استان
  • تشریح سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان سیستان و بلوچستان

ابتدا مدیرکل  دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ضمن خوشامدگویی به اعضاءحاضر در جلسه، به تبیین دستور کار جلسه و ارائه  گزارش از روند پیگیری مصوبات جلسه قبل پرداختند ایشان در ادامه عنوان نمودند با توجه به اطلاعاتی که از مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور دریافت شده استان در مبحث خشونت و عدم تاب آوری در سطح کشور رتبه مطلوبی ندارد و می طلبد تا ادارات و دستگاههای عضو کارگروه متناسب با شرح وظایف خود به بحث خشونت پرداخته و اقدامات ویژه ای برای کنترل و کاهش خشونت در استان پیش بینی نموده و پیشنهادات و نقطه نظرات و طرح های کارشناسی شده و قابل اجرا را به استانداری ارائه نمایند.

در ادامه دکتر هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن اشاره به شروع طرح کشوری" بررسی شیوع ناباروری "از ابتدای آبان ماه سالجاری در سراسر کشور و همچنین استان،به تشریح طرح پرداخته و عنوان نمودند ناباروری یکی ازمشکلات سلامت جوامع انسانی است که نظام بهداشت ودرمان بسیاری ازکشورهارابه چالش کشیده است، پیگیری تشخیص ودرمان ناباروری همه ساله هزینه های سنگینی رابردوش جامعه تحمیل می کند، ایشان به وضعیت شیوع ناباروری در جهان، کشور و استان اشاره نموده و عنوان کردند باتوجه به اینکه این مسئله نیازمند درمانهای تخصصی و پرهزینه میباشد ممکن است بسیاری ازبیماران به مراکزدرمان ناباروری دسترسی نداشته و طرح موصوف به منظور برآورد میزان ناباروری طراحی گردیده است ایشان با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و بمنظور اجرای بهینه طرح خواستار همکاری فرماندار ها و دستگاه های اجرایی در اجرای طرح شدند.

  سپس جناب آقای دکتر دادگر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به تشریح  موضوع سوء تغذیه در استان پرداختند و عنوان نمودند با وجود اینکه تلاشهای زیادی در سطح کشور برای بالابردن سطح سلامت جامعه صورت گرفته و این اقدامات موجب کاهش مرگ و میر خصوصاً اطفال و افزایش طول عمر گردیده است ، اما سوء تغذیه پروتئین - انرژی  همچنان از مهمترین مشکلات تغذیه ای کشور و از جمله استان ما می باشد که نیاز است با توجه ویژه و هماهنگی های بین بخشی بدان پرداخته شود.

در ادامه سرکار خانم برنایی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده به تشریح سند ارتقاءوضعیت زنان و خانواده استان پرداخته و عنوان نمودند این سند در ابعاد مختلف از جمله سواد، بهداشت، مسائل اجتماعی، بیکاری، اشتغال و ... وضعیت زنان در استان و شهرستان را براساس داده های آماری موجود مورد بررسی قرار داده و تعیین میکند که زنان استان در چه سطحی و وضعیتی نسبت به کشور و زنان هر شهرستان نسبت به سایر شهرستان های استان قرار دارند و این سند می تواند راهگشا جهت اقدامات و فعالیت ها بعدی در حوزه بانوان و تخصیص اعتبار به جامعه زنان باشد. ایشان در ادامه خواستار همکاری دستگاه های اجرایی در تکمیل و تصحیح آمار و اطلاعات سند و بررسی و ارائه  فعالیت های مرتبط با هر دستگاه مبتنی بر تجربیات واقعی و بومی استان شدند.

در پایان دکتر زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی عنوان نمودند خشونت یک آسیب اجتماعی است که  گریبانگیر سلامت و امنیت استان و کشور می باشد و بمنظور پیشگیری از بوجود آمدن آسیب های اجتماعی جدید لازم است که به صورت ویژه به ابعاد و مولفه های آن پرداخته شود و ضروری است مولفه هایی که مصداق خشونت هستند را اولویت بندی نمائیم و پژوهش ها، امار و اطلاعات موجود دستگاهها به منظور جمع بندی و تجمیع به دبیرخانه کارگروه ارائه گردد.

ایشان ادامه دادند همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان _هاسب می تواند در زمینه رفع معضل سوء تغذیه و نا امنی غذایی در استان اثر گذار باشند و نیاز است که به منظور رفع  مسائل و مشکلات خاص استان اولویت بندی صورت پذیرفته  و همایش هاسب جهت جلب مشارکت خیرین در استان برگزار گردد.

دکتر زینی وند ضمن اشاره به ضرورت توجه به درمان زوجین نابارور در استان خواستار ارائه طرح درمان ناباروری در سطح یک توسط دانشگاههای علوم پزشکی به کارگروه، به منظور طرح موضوع در شورای توسعه و برنامه ریزی استان برای تخصیص اعتبار شدند.

 

********************************

 

تصاویر مرتبط

 

 

 

 

۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۴۹
علی برآهویی |