حضور زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در ویدئو کنفرانس کشوری ارائه تجارب زیسته مدیران

پنجمین نشست کشوری تخصصی به روش ویدئو کنفرانس با موضوع ارائه تجارب زیسته زنان مدیر در سال 98 با سخنرانی شهین دخت مولاوردی پژوهشگر و فعال امور زنان در مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور برگزار گردید .

در این نشست مولاوردی ضمن بیان نقطه نظرات و تجارب زیسته مدیریتی خویش در دوران انتصاب به پست های مدیریتی در بخش های مختلف کشور اشاره نمود .

در این نشست زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی استاندار ، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و کارشناسان ذیربط شرکت داشتند .pic9

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۰۸