کمیته فرعی کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان به ریاست عیدوزهی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شد .

در ابتدا عیدوزهی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک به بیان دستور کار جلسه پرداخت و در خصوص نحوه اجرای برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و نحوه هزینه کرد اعتبارات طرح تقسیم کار ملی دستگاه های ذیربط گزارش خود را ارائه نمود .pic8

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۲۲