نشست سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با مدیر عامل شرکت اوشیدا در خصوص تشریح اقدامات انجام گرفته با توجه به تفاهم نامه انجام شده برای مهارت آموزی و توانمند سازی ساکنین منظقه حاشیه شهر زاهدان

pic1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۱۰