دیدار سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با شهردار زاهدان و فرماندار مهرستان

در دو دیدار جداگانه سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با شهردار زاهدان و فرماندارمهرستان دیدار و پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی استان ، مقابله با آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی بحث و گفتگو کردند.

در این دیدار که دو تن از معاونین شهرداری و رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز حضور داشتند بر همکاری دو جانبه شهرداری و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در زمینه جمع آوری و ساماندهی متکدیان ، حمایت از سازمان های مردم نهاد ، ارتقای سطح فرهنگ جامعه و توانمند سازی اقشار مختلف بحث و تبادل نظر شد.

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷