جلسه تکریم محمد تقی اوکاتی مدیر کل اسبق و معارفه عزیزا... عیدوزهی به عنوان سرپرست جدید دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.

555 در این جلسه که با حضور زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و همکاران دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید از خدمات آقای اوکاتی در طول این سی و یک سال تقدیر و تشکر گردید.

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۳۲