بازدید مستمر سایگانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از روند آماده سازی غرفه ها و برنامه های جشنواره ملی طلایه داران شکوه ایران زمین

لیلاسایگانی _مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی_استانداری سیستان_بلوچستان-جشنواره_طلایه داران_شکوه_ایران_زمین_چابهار_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_تقویت نشاط اجتماعی

به گزارش اجتماعی،لیلا سایگانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از روند آماده سازی غرفه ها و برنامه های جشنواره ملی طلایه داران شکوه ایران زمین بازدید بعمل آورد.

قابل ذکر است جشنواره ملی طلایه داران شکوه ایران زمین  با محوریت برنامه های ورزشی،فرهنگی،صنایع دستی،محصولات بومی و محلی و گردشگری از ۲۸ بهمن  ماه لغایت ۲ اسفند ماه در ساحل دریا بزرگ چابهار برگزار می گردد.

۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۲۴