مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری پاسخگوی مردم و مطالبات آنان در مرکز سامد بود.

لیلاسایگانی _مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی_استانداری سیستان_بلوچستان-سامانه سامد

به گزارش اجتماعی،با توجه به درخواست‌های مردمی برای ارتباط با مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی لیلا سایگانی بیستم بهمن ۱۴۰۱ در مرکز سامد میزبان مردم استان بود.
وی گفت: این ارتباط‌ها ما را با ذایقه و سلیقه‌ی شهروندان و انتظارات آنان آشنا می‌کند و این بهترین مسیر برای پاسخگویی به نیازهای مخاطبان است.

۲۰ بهمن ۱۴۰۱ ۲۳:۴۹