با اهدای لوح صورت گرفت:

تقدیر از مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و دبیر مرجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک

تقدیر از لیلا سایگانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان - تعامل موثر با کانون پرورش قکری کودکان - مسائل حوزه کودکان
لیلا سایگانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ودبیر مرجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک مورد تقدیر قرار گرفت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به پاس تعامل مؤثر و همکاری های ارزشمند سرکار خانم دکتر سایگانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دبیر مرجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک در زمینه پیشبرد اهداف کانون پرورش فکری با اهدای لوح تشکر و قدر دانی نمود.
 
قابل ذکر است مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مسائل  حوزه کودکان را با جدیت و حساسیت دنبال می نماید.
۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۱:۰۲