مراسم افتتاح همزمان ۳۰ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال برگزار گردید.

مراسم افتتاح  همزمان ۳۰ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال  برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور مدرس خیابانی استاندار، بامری معاون سیاسی و اجتماعی،ارجمندی معاون توسعه مدیریت ومنابع،مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار، سایگانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی ۳۰ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در سطح استان افتتاح و به بهره برداری رسید.
 
قابل ذکر است  ایجاد ۳۰ زمین چمن مصنوعی از محل مصوبات سفر ریاست محترم جمهور شکل گرفت.
۳۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱:۵۶