مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی: یکی از مهم ترین راههای پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی ، اطلاع رسانی و آموزش جامعه علی الخصوص آموزش خانواده ها و استفاده از تجارب بهبود یافتگان است

جلسه پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 98/9/23 در سالن اجلاس معاونت سیاسی و اجتماعی برگزار شد ابتدا مدیر کل دفتراموراجتماعی و فرهنگی ضمن خوشامد گوی به حاضرین، به بیان دستورکار جلسه پرداختند و هدف از برگزاری جلسه را ایجاد حساسیت در دستگاه های عضو جلسه عنوان نمودند.
.

 

جلسه پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 98/9/23 در سالن اجلاس معاونت سیاسی و اجتماعی برگزار شد

 ابتدا مدیر کل دفتراموراجتماعی و فرهنگی ضمن خوشامد گوی به حاضرین، به بیان دستورکار جلسه پرداختند و هدف از برگزاری جلسه را  ایجاد حساسیت در دستگاه های عضو جلسه عنوان نمودند.

 ایشان با بیان اینکه پیشگیری و درمان کاهش آسیب و بازتوانی سوء مصرف الکل به عنوان یکی از  آسیب های اجتماعی در استان و کشور مطرح است افزودند در بحث مبارزه با مواد مخدر موضوع با جدیت در حال پیگیری است و ضروری است که پیشگیری و مبارزه با مصرف مشروبات الکلی نیز با مد نظر قرار دادن آموزه های دینی با جدیت در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی جبران ناپذیر می باشد، بر انجام کار فرهنگی و پیشگیری در راستای مبارزه با سوء مصرف مشروبات الکلی تاکید و اضافه نمودند، یکی از مهم ترین راههای پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی ، اطلاع رسانی، آموزش جامعه  علی الخصوص آموزش خانواده ها و استفاده از تجارب بهبود یافتگان است لذا  آموزش و آگاه سازی در هر کاری اگر جدی گرفته شود مطمئناً تاثیر گذار خواهد بود.

 ایشان در پایان عنوان کردند: مبارزه علنی با وارد کنندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و نیروی انتظامی اقدامات قانونی لازم را انجام می دهد و ضروری است که مبارزه با باندها و گروههای سازمان یافته در دستور کار قرار گیرد و تدابیر اثر گذارتری برای جلوگیری از قاچاق مشروبات الکلی اندیشیده شود.

 

۲ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۱۴
علی برآهویی |