کارگروه تاریخی و فرهنگی محلی سیستان و بلوچستان

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی عنوان نمودند: ظرفیت های تاریخی و فرهنگی استان و چگونگی معرفی آنها از طریق برپایی جشنواره ها و مراسماتی که تحت عنوان تاریخ محلی سیستان و بلوچستان است می بایست در معرض دید همگان قرار گیرد
.

جلسه کارگروه تاریخی و فرهنگی محلی سیستان و بلوچستان ساعت 12:00 روز یکشنبه در محل دفتر مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید ابتدا مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی عنوان نمودند: ظرفیت های تاریخی و فرهنگی استان و چگونگی معرفی آنها از طریق برپایی جشنواره ها و مراسماتی که تحت عنوان تاریخ محلی سیستان و بلوچستان است می بایست در معرض دید همگان قرار گیرد

محمد میهنی در ادامه اظهار کردند: این جشنواره می تواند بیانگر چهره ای واقعی از استان در مرکز باشد که همه دستگاه های ذیربط ملزم به همکاری برای هر چه بهتر اجرایی شدن این رویداد فرهنگی  به مدت 10 روز از تاریخ 8 لغایت 18 دیماه در محل ساختمان کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران می باشند.

سپس آقای سیاسر مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی استان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری اعضاء کارگروه، شرح مختصری از ابعاد و موضوعات رویداد فرهنگی جهت آشنایی اعضاء محترم را ارائه نمود. وی گفت این رویداد فرهنگی، علاوه بر نمایشگاهی از اثرهای فرهنگی استان مانند: اسناد تاریخی، عکس، صنایع دستی ، جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی و... در پیوند مردم  با تاریخ و فرهنگ استان سیستان و بلوچستان مثمر ثمر خواهد بود

سپس در ادامه بیان نمود: این آثار متشکل از  دوره صفویه تا پایان دوره قاجاریه می باشد و

همچنین در ادامه به بیان موضوعات جشمواره پرداختند و ادامه دادند که  4  سمینار برای این مراسم طراحی شده است و موضوعات آن به ترتیب شامل :

1- سمینار بررسی نسخه خطی قرآن قدس که یکی از قدیمی ترین قرآن ترجمه شده به فارسی، که توسط استاد علی رواقی ترجمه شده است. به عقیده صاحب نظران این مصحف شریف به گویش کهن سیستانی است و به عبارتی افتخار اولین ترجمه فارسی قرآن، به مردم سیستان و بلوچستان تعلق دارد.

2- سمینار زبان بلوچی که از خانواده زبان های هندو ایرانی است و به شاخه غربی زبان پهلوی تعلق دارد و به عبارتی زبان بلوچی، ریشه های زبان کنونی پارسی را حفظ نموده و نشانگر شاخه ای از آریایی ها می باشند.

3- سمینار تاریخنگاری محلی سیستان و بلوچستان که در دوره بنی عباس، که در جای جای ایران از جمله سیستان و بلوچستان، حکومت های محلی شکل گرفت که در حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی ایرانی، نقش چشمگیری داشتند و حکومت های محلی در قرن سوم هجری به همت صفاریان شکل گرفت و در قالب دو شاخه " ملوک نصری" و " ملوک مهربانی" که تا دوره قاجاریه که حدوداً هزار سال می باشد استمرار یافت.

4-سمینار گویش سیستان که از گویش های کهن زبان پارسی است که بخشی از ظرافت های زبان پارسی را حفظ نموده است.

ایشان در پایان اینگونه اظهار کردند: در این نمایشگاه از اسناد تاریخی سیستان و بلوچستان و آثار مولفین این خطه از سرزمین ایران به همراه عکس و نقاشی های هنرمندان تجسمی استان رونمایی می شود. ضمناً نمایشگاه سکه های قدیمی متعلق به ملوک نیمروز توسط آقای ناصری نیا یکی از مجموعه داران استان به معرض نمایش گذاشته می شود.

قابل ذکر است که در این جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، نمایندگان فرهنگ و ارشاد استان،نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئول پیگیری های ویژه ی معاونت سیاسی و اجتماعی حضور داشته

************************************

عکس های مرتبط  

 

۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۱
علی برآهویی |