اخبار دفتر امور اجماعی و فرهنگی

 • استاندار در جمع سمنهای استانی حاضر در مراسم گرامیداشت روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی: انتظار دولت از مجموعه تشکل‌ها، فرهنگ سازی برای ایجاد جنبش و تغییر نگرش است تا بستر یک جهش در کشور فراهم شود
  استاندار در جمع سمنهای استانی حاضر در مراسم گرامیداشت روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی: انتظار دولت از مجموعه تشکل‌ها، فرهنگ سازی برای ایجاد جنبش و تغییر نگرش است تا بستر یک جهش در کشور فراهم شود
 • استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر موقوفات و امور خیریه کشور
  استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر موقوفات و امور خیریه کشور
 • برای رفع مشکلات این استان نیاز به شکل گیری باور، نگاه و اراده واحد هستیم
  برای رفع مشکلات این استان نیاز به شکل گیری باور، نگاه و اراده واحد هستیم
 • استان سیستان و بلوچستان و خوزستان در صدر اولویت آسیب های اجتماعی و تخصیص اعتبارات
  استان سیستان و بلوچستان و خوزستان در صدر اولویت آسیب های اجتماعی و تخصیص اعتبارات
 • خلاصه سفر دکتر رستم وندی معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور به استان سیستان و بلوچستان
  خلاصه سفر دکتر رستم وندی معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور به استان سیستان و بلوچستان
 • مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی: یکی از مهم ترین راههای پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی ، اطلاع رسانی و آموزش جامعه علی الخصوص آموزش خانواده ها و استفاده از تجارب بهبود یافتگان است
  مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی: یکی از مهم ترین راههای پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی ، اطلاع رسانی و آموزش جامعه علی الخصوص آموزش خانواده ها و استفاده از تجارب بهبود یافتگان است
 • معاون استاندار: برخورد با مدیران تبعیض گرا در دستور کار قرار می گیرد
  معاون استاندار: برخورد با مدیران تبعیض گرا در دستور کار قرار می گیرد
 • کارگروه تاریخی و فرهنگی محلی سیستان و بلوچستان
  کارگروه تاریخی و فرهنگی محلی سیستان و بلوچستان
 • دکتر میهنی:اعتیاد بعنوان یک معضل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی گریبان جامعه استان را گرفته است
  دکتر میهنی:اعتیاد بعنوان یک معضل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی گریبان جامعه استان را گرفته است
 • حضور و سخنرانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در همایشی تحت عنوان انجمن الکلی های بهبود یافته
  حضور و سخنرانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در همایشی تحت عنوان انجمن الکلی های بهبود یافته
Loading

خبر