اخبار دفتر امور اجماعی و فرهنگی

 • حضور مدیرکل و معاون تشکلهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز معلولین
  حضور مدیرکل و معاون تشکلهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز معلولین
 • دکتر میهنی: اساسی ترین وظیفه ی دفاتر آشناسازی بیشتر مردم به حقوق شهروندی، ایجاد روحیه ی مطالبه گری در چارچوب قانون، حس مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی جهت توسعه و بهبود شرایط محله است
  دکتر میهنی: اساسی ترین وظیفه ی دفاتر آشناسازی بیشتر مردم به حقوق شهروندی، ایجاد روحیه ی مطالبه گری در چارچوب قانون، حس مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی جهت توسعه و بهبود شرایط محله است
 • کمیته بیماری های خاص استان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات بیماران خاص استان برگزار شد
  کمیته بیماری های خاص استان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات بیماران خاص استان برگزار شد
 • معاون سیاسی و اجتماعی: برای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی جدید می بایست به صورت ویژه به مولفه و ابعاد آن پرداخته شود.
  معاون سیاسی و اجتماعی: برای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی جدید می بایست به صورت ویژه به مولفه و ابعاد آن پرداخته شود.
 • زینی وند:ما اولویت خود را بر تقویت تشکل ها و حضور فعال مردم گذاشته ایم.
  زینی وند:ما اولویت خود را بر تقویت تشکل ها و حضور فعال مردم گذاشته ایم.
 • استاندار: وظیفه اصلی تشکل های اجتماعی؛ فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه است
  استاندار: وظیفه اصلی تشکل های اجتماعی؛ فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه است
 • حضور زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در ویدئو کنفرانس کشوری ارائه تجارب زیسته مدیران
  حضور زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در ویدئو کنفرانس کشوری ارائه تجارب زیسته مدیران
 • کمیته فرعی کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان به ریاست عیدوزهی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شد .
  کمیته فرعی کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان به ریاست عیدوزهی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شد .
 • نشست سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با مدیر کل فنی و حرفه ایی استان و بحث و تبادل نظردر خصوص استفاده از ظرفیت های استانی برای افزایش مهارت آموزی و توانمند سازی اقشار مختلف مردم استان .
  نشست سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با مدیر کل فنی و حرفه ایی استان و بحث و تبادل نظردر خصوص استفاده از ظرفیت های استانی برای افزایش مهارت آموزی و توانمند سازی اقشار مختلف مردم استان .
 • نشست سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با مدیر عامل شرکت اوشیدا در خصوص تشریح اقدامات انجام گرفته با توجه به تفاهم نامه انجام شده برای مهارت آموزی و توانمند سازی ساکنین منظقه حاشیه شهر زاهدان
  نشست سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با مدیر عامل شرکت اوشیدا در خصوص تشریح اقدامات انجام گرفته با توجه به تفاهم نامه انجام شده برای مهارت آموزی و توانمند سازی ساکنین منظقه حاشیه شهر زاهدان
Loading

خبر